TƯỢNG ĐẠT MA GỖ LŨA CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Mã: 201.600.047 Danh mục: