TƯỢNG ĐẠT MA GỖ LŨA CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 28 x 26 x 43 cm

Mã: 201.600.047

Mã: 201.600.047 Danh mục: