TƯỢNG GÀ TRỐNG GỖ LŨA NU HƯƠNG

Loại gỗ: Nu hương

Kích thước: 30 x 27 x 57 cm

Mã: 201.600.026

Mã: 201.600.026 Danh mục: