GỖ LŨA CẨM LAI ĐẠI BÀNG VÀ HỔ

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 75 x 58 x 125 cm

Mã: 201.600.061

 

Mã: 201.600.061 Danh mục: