Ngọc Thạch Thảo cam kết tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng cũng như mong muốn Quý khách tôn trọng quyền này của chúng tôi. Quyền riêng tư này bao gồm các hoạt động sau:

  1. Thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin

Việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin của khách hàng và theo hướng ngược lại chỉ dùng cho mục đích làm tốt đẹp cho quan hệ của hai bên, bao gồm:

– Cung cấp và phản hồi thông tin theo yêu cầu.

– Tư vấn hàng hóa và phản hồi.

– Và một số hoạt động khác vì mục đích nêu trên

  • Sử dụng hình ảnh

Việc Ngọc Thạch Thảo sử dụng hình ảnh của khách hàng và ngược lại chỉ được thực hiện khi đã xin phép và có sự chấp thuận.

Việc sử dụng hình ảnh được giới hạn trong phạm vi cho phép