TƯỢNG ĐẠI BÀNG GỖ LŨA NU HƯƠNG

Loại gỗ: Nu hương

Kích thước: 50 x 30 x 43 cm

Mã: 201.600.043

Mã: 201.600.043 Danh mục: