TƯỢNG ĐẠI BÀNG GỖ LŨA NU HƯƠNG

Loại gỗ: Nu hương

Mã: A5-68 Danh mục: