GỖ LŨA CẨM LAI HƯƠU CAO CỔ

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 37 x 24 x 60 cm

Mã: 201.600.053

 

Mã: 201.600.053 Danh mục: