TƯỢNG ĐẠT MA GỖ ĐỎ

Tác phẩm: ĐẠT MA MÚA VÕ

Loại gỗ: Đỏ

Kích thước: 58 x 64 x 83 cm

Mã: 201.500.029

Mã: 201.500.029 Danh mục: