Category Archives: Kiến Thức Phong Thủy

Phật A Di Đà Là Ai? Ý Nghĩa Và Cách Thờ Cúng 2023

Khám phá huyền bí về Phật A Di Đà – nguồn an lạc bất tận: [...]

Phật Dược Sư Là Ai? Ý Nghĩa Và Cách Thờ Cúng 2023

Khám phá huyền bí của Phật Dược Sư – Bhaiṣajyaguru, vị Phật truyền trực thế [...]

Bát Bộ Kim Cương Là Ai? Ý Nghĩa Và Cách Thờ Cúng 2023

Bát Bộ Kim Cương không chỉ là những vị thần hộ mệnh, mà còn là [...]

Địa Tạng Vương Bồ Tát Là Ai? Ý Nghĩa Và Cách Thờ Cúng 2023

Khám phá hành trình trở thành Bồ Tát của Địa Tạng Vương – người cứu [...]

Đại Thế Chí Bồ Tát Là Ai? Ý Nghĩa Và Cách Thờ Cúng 2023

Bạn đã từng nghe về Đại Thế Chí Bồ Tát – vị Bồ Tát tôn [...]

Phổ Hiền Bồ Tát Là Ai? Ý Nghĩa Và Cách Thờ Cúng 2023

Phổ Hiền Bồ Tát – Bức bình phong giữa con người và sáu giác quan” [...]

Văn Thù Bồ Tát Là Ai? Ý Nghĩa Và Cách Thờ Cúng 2023

Khám phá bí ẩn về Văn Thù Bồ Tát, một trong những vị Bồ Tát [...]

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát Là Ai? Ý Nghĩa Và Cách Thờ

Khám phá huyền bí về Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát – vị Bồ Tát [...]

Hư Không Tạng Bồ Tát Là Ai? Ý Nghĩa Và Cách Thờ 2023

“Hư Không Tạng Bồ Tát – một hình ảnh thiêng liêng, một biểu tượng đầy [...]

Vòng Đeo Tay 17 Hạt Có Ý Nghĩa Gì? Giải Đáp

Khám phá ý nghĩa bí ẩn đằng sau vòng đeo tay 17 hạt – món [...]