TƯỢNG ĐẠI BÀNG GỖ LŨA CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 47 x 25 x 40 cm

Mã: 201.600.042

 

Mã: 201.600.042 Danh mục: