LONG PHỤNG GỖ LŨA CẨM LAI

Tác phẩm: LONG PHỤNG

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 44 x 50 x 54 cm

Mã: 201.600.011

 

Mã: 201.600.011 Danh mục: