GỖ LŨA CẨM LAI GIA ĐÌNH GÀ GỐC TRE

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 64 x 40 x 69 cm

Mã: 201.500.026

 

Mã: 201.500.026 Danh mục: