ĐÔI CÔNG GỖ LŨA CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 43 x 38 x 70 cm

Mã: 201.600.032

 

Mã: 201.600.032 Danh mục: