TƯỢNG ÔNG THỌ GỖ LŨA NU HƯƠNG

Tác phẩm: ÔNG THỌ CƯỠI RỒNG

Loại gỗ: Nu hương

Kích thước: 30 x 30 x 46 cm

Mã: 201.600.048

Mã: 201.600.048 Danh mục: