TƯỢNG ÔNG THỌ GỖ LŨA NU HƯƠNG

Tác phẩm: ÔNG THỌ CƯỠI RỒNG

Loại gỗ: Nu hương

Mã: A5-73 Danh mục: