TƯỢNG ÔNG THỌ GỖ LŨA NU HƯƠNG

Tác phẩm: ÔNG THỌ CƯỠI RỒNG

Loại gỗ: Nu hương

Mã: 201.600.048 Danh mục: