GỖ LŨA GỖ HƯƠNG HẢI CẨU

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 53 x 30 x 36 cm

Mã: 201.600.041

 

Mã: 201.600.041 Danh mục: