TƯỢNG ĐẠT MA GỖ LŨA NU HƯƠNG

Loại gỗ: Nu hương

Kích thước: 30 x 26 x 45 cm

Mã: 201.600.005

Mã: 201.600.005 Danh mục: