TƯỢNG ĐẠT MA MÚA VÕ GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm lai

Kích thước: 75 x 50 x 135 cm

Mã: 201.600.065 Danh mục: ,