TƯỢNG ÔNG THỌ GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: ÔNG THỌ NGỒI

Loại gỗ: Hương

Mã: 201.500.006 Danh mục: