TƯỢNG ÔNG THỌ GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: ÔNG THỌ NGỒI

Loại gỗ: Hương

Mã: A5-03 Danh mục: