TƯỢNG ÔNG THỌ GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: ÔNG THỌ NGỒI

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 23 x 16 x 42 cm

Mã: 201.500.006

Mã: 201.500.006 Danh mục: