TƯỢNG ĐẠI BÀNG TUNG CÁNH GỖ HƯƠNG

Loại gỗ: Gỗ Hương

Kích thước: 99 x 96 x 214 cm

Mã: 201.100.008 Danh mục: ,