TƯỢNG TAM ĐA PHÚC LỘC THỌ GỖ HƯƠNG

Loại gỗ: Gỗ Hương

Kích thước: 20 x 15 x 50 cm

Mã: 201.500.046 Danh mục: ,