TƯỢNG ĐẠT MA GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: ĐẠT MA MÚA VÕ

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 34 x 34 x 75 cm

Mã: 201.600.084

Mã: 201.600.084 Danh mục: