TƯỢNG TẾ CÔNG GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm lai

Kích thước: 42 x 29 x 32 cm

Mã: 201.600.066 Danh mục: ,