TƯỢNG ĐẠT MA GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: ĐẠT MA MÚA VÕ

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 28 x 32 x 75 cm

Mã: 201.600.006

Mã: 201.600.006 Danh mục: