TƯỢNG LONG QUY GỖ XÁ XỊ

Loại gỗ: Xá xị

Kích thước: 55 x 47 x 36 cm

Mã: 201.500.011

Mã: 201.500.011 Danh mục: