TƯỢNG HỔ GỖ HƯƠNG ĐÁ

Loại gỗ: Hương đá

Kích thước: 60 x 33 x 30 cm

Mã: 201.600.022

Mã: 201.600.022 Danh mục: