TƯỢNG ĐẠT MA GỖ LŨA

Loại gỗ: Gỗ Lũa

Kích thước: 130 x 35 x 105 cm

Mã: 201.600.064 Danh mục: ,