TƯỢNG ĐẠT MA GỖ LŨA CẨM LAI

Tác phẩm: ĐẠT MA MÚA VÕ

Loại gỗ: Cẩm Lai

Mã: 201.600.029 Danh mục: