TƯỢNG ĐẠT MA GỖ LŨA CẨM LAI

Tác phẩm: ĐẠT MA MÚA VÕ

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 55 x 40 x 103 cm

Mã: 201.600.029

Mã: 201.600.029 Danh mục: