GỖ LŨA CẨM LAI CHIM CÔNG

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 26 x 16 x 57 cm

Mã: 201.600.031

 

Mã: 201.600.031 Danh mục: