TƯỢNG ĐẠT MA GỖ LŨA GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: ĐẠT MA QUÁ HẢI

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 76 x 54 x 90 cm

Mã: 201.600.003

Mã: 201.600.003 Danh mục: