GỖ LŨA CẨM LAI CÁ SẤU

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 100 x 50 x 55 cm

Mã: 201.600.020

 

Mã: 201.600.020 Danh mục: