GỖ LŨA CẨM LAI CHIM CÔNG

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 40 x 15 x 58 cm

Mã: 201.600.092

 

Mã: 201.600.092 Danh mục: