TƯỢNG HỔ GỖ LŨA NU HƯƠNG

Loại gỗ: Nu hương

Kích thước: 60 x 18 x 35 cm

Mã: 201.600.019

Mã: 201.600.019 Danh mục: