CHIM TRĨ GỖ LŨA GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: CHIM TRĨ

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 68 x 24 x 34 cm

Mã: 201.600.008

 

Mã: 201.600.008 Danh mục: