TƯỢNG HỔ GỖ LŨA CẨM LAI

Tác phẩm: HỔ GẦM

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 45 x 38 x 58 cm

Mã: 201.600.010

Mã: 201.600.010 Danh mục: