TƯỢNG HỔ GỖ LŨA CẨM LAI

Tác phẩm: HỔ GẦM

Loại gỗ: Cẩm Lai

Mã: 201.600.010 Danh mục: