GỖ LŨA CẨM LAI GIA ĐÌNH GÀ GỐC TRE

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 67 x 50 x 65 cm

Mã: 201.500.030

Mã: 201.500.030 Danh mục: