TƯỢNG CHÚA JESU GỖ LŨA NU HƯƠNG

Loại gỗ: Nu hương

Mã: 201.600.049 Danh mục: