TƯỢNG CHÚA JESU GỖ LŨA NU HƯƠNG

Loại gỗ: Nu hương

Kích thước: 78 x 48 x 83 cm

Mã: 201.600.049

 

Mã: 201.600.049 Danh mục: