TƯỢNG CHÚA JESU GỖ LŨA NU HƯƠNG

Loại gỗ: Nu hương

Mã: A5-74 Danh mục: