TƯỢNG GÀ TRỐNG GỖ LŨA NU HƯƠNG

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 54 x 32 x 55 cm

Mã: 201.600.024

Mã: 201.600.024 Danh mục: