GỖ LŨA CẨM LAI TẮC KÈ HOA

Loại gỗ: Cẩm Lai

Mã: A5-76 Danh mục: