GỖ LŨA CẨM LAI TẮC KÈ HOA

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 60 x 36 x 34 cm

Mã: 201.600.050

 

Mã: 201.600.050 Danh mục: