GỖ LŨA CẨM LAI CON CHÓ

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 36 x 34 x 42 cm

Mã: 201.600.039

 

Mã: 201.600.039 Danh mục: