GỖ LŨA CẨM LAI CHIM GÕ KIẾN

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 22 x 10 x 55 cm

Mã: 201.600.056

 

Mã: 201.600.056 Danh mục: