GỖ LŨA CẨM LAI CÚ MÈO

Tác phẩm: CÚ MÈO

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 34 x 25 x 68 cm

Mã: 201.600.059

 

Mã: 201.600.059 Danh mục: