GỖ LŨA CẨM LAI TẮC KÈ HOA

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 47 x 20 x 30 cm

Mã: 201.600.054

 

Mã: 201.600.054 Danh mục: