GỖ LŨA CẨM LAI BẦY CÁ

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 43 x 30 x 56 cm

Mã: 201.600.040

 

Mã: 201.600.040 Danh mục: