GỖ LŨA CẨM LAI GIA ĐÌNH GÀ GỐC TRE

Loại gỗ: Cẩm Lai

Kích thước: 46 x 50 x 69 cm

Mã: 201.500.024

 

Mã: 201.500.024 Danh mục: