TƯỢNG RẮN GỖ CẨM LAI

Tác phẩm: RẮN ĐỒNG TIỀN

Loại gỗ: Cẩm lai

Kích thước: 42 x 26 x 45 cm

Mã: 201.600.038

Mã: 201.600.038 Danh mục: