TƯỢNG 12 CON GIÁP GỖ XÀ CỪ

Loại gỗ: Xà cừ

Kích thước: 45 x 25 x 119 cm

Mã: 201.500.016

 

Mã: 201.500.016 Danh mục: