TƯỢNG KỲ LÂN GỖ MUỒNG

Loại gỗ: Muồng

Kích thước: 50 x 12 x 46 cm

Mã: 201.500.038

Mã: 201.500.038 Danh mục: