GỖ LŨA GỖ HƯƠNG CHIM HẠC

Loại gỗ: Hương nu

Kích thước: 30 x 22 x 74 cm

Mã: 201.600.058

 

Mã: 201.600.058 Danh mục: