CẶP BÌNH LONG PHỤNG GỖ HƯƠNG

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 17 x 16 x 36 cm

Mã: 201.500.037

 

Mã: 201.500.037 Danh mục: