TƯỢNG THẦN TÀI GỖ CẨM LAI

Loại gỗ: Cẩm lai

Kích thước: 26 x 22 x 44 cm

Mã: 201.500.045 Danh mục: ,