TƯỢNG ĐẠT MA GỖ HƯƠNG

Tác phẩm: ĐẠT MA ĐỨNG

Loại gỗ: Hương

Kích thước: 70 x 40 x 115 cm

Mã: 201.500.008

Mã: 201.500.008 Danh mục: